¨
Letni tabory 2020Náš tábornický oddíl má mnohaletou tradici. Již 33 let pro děti pořádáme letní tábory. Jsou určeny nejen pro členy oddílu, ale pro širokou veřejnost. Již jme odtáborovali  12.050 dětí ! Ve školním roce provozujeme školu v přírodě. V průběhu roku mohou Vaše děti jezdit s cestovatelským klubem na různé víkendové výpravy. Starší z Vás, se mohou zapojit do týmu pro vedoucí a instruktory a podílet se na příštích letních táborech.


Tábornický spolek GREENHORNS,
IČO: 075 66 239, nezisková organizace (dříve 709 70 220), registrován ve spolkovém rejstříku ČR, jako dobrovolné, nezávislé a nepolitické sdružení osob, jehož účelem je smysluplné využití volného času dětí a mládeže.


Za podporu DĚKUJEME vedení města Meziměstí a za drobnou finanční podporu též Krajskému úřadu Královehradeckého Kraje.


Přejeme super tábory a výpravy!
Za všechny kamarády, vedoucí, instruktory
i stálé táborníky
zdraví Martin a Helena Dusíkovi.
Foto okolí
Letní dětské tábory, katalog rekreací pro děti.
Foto Tábory
Foto vybavení
BlueBoard.cz
BlueBoard.cz